2019-03-05

Nu är hyreshöjningen för 2019 klar

Hyrorna för bostäder kommer att höjas med 1,7% från och med 1 april 2019. Det motsvarar 119 kr vid en hyra om 7.000 kr per månad.

2019-02-04

Hedern förvärvar fastigheter från Skifu

Hedern utökar sitt fastighetsinnehav i Sundsvall genom förvärvet av två ytterligare fastigheter. Det gäller Sjukhuset 2 på Institutsvägen 4 och 8 samt Laboratoriet 4 med adress Kontorsvägen 1, mer känt som Sundsvall Squashcenter. ST omnämner förvärvet, klicka här för att läsa artikel.

2018-12-17

Hyresförhandling 2019 inledd

Hyresförhandling om nya hyror  för 2019 pågår för samtliga bostäder hos oss på Hedern. Din nya hyra kommer att gälla fr.o.m 2019-04-01 och meddelas under mars, i samband med nästa hyresavisering.

2018-11-29

Hedern stöttar Rädda Barnen

Hedern Fastigheter är Rädda Barnens vänföretag 2019! Fortfarande finns det barn som utsätts för våld, diskriminering och som drabbas av krig och katastrofer. Vi är stolta över att stötta Rädda Barnen arbete för att skydda de barn som befinner sig i utsatta situationer. Alla barn har rätt till sin framtid! Klicka här för att se vårt diplom.

2018-10-01

Hedern fastigheter förvärvar i Örnsköldsvik

Från och med 1 oktober blir Hedern Fastigheter huvudägare till fyra fastigheter i Örnsköldsviks absoluta citykärna. De berörda fastigheterna, som omfattar drygt 10.000 m2, har tidigare haft Backmans Fastighets- & Företagsutveckling AB som ensam ägare. Fastigheterna ligger samtliga i direkt närhet till Stora Torget och innehåller en blandning av kontor, butiker samt bostäder. Idag har pressmeddelande gått ut angående förvärvet – klicka här –  för att läsa pressmeddelandet i sin helhet.

2018-05-18

GDPR – Förstärkt skydd av dina personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla inom hela EU den 25 maj 2018 med syfte att ge dig ett förstärkt skydd av din personliga integritet i alla digitala databaser. GDPR ersätter svenska PUL (Personuppgiftslagen). Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter har skärpts. Med anledning av GDPR har vi uppdaterat vår integritetspolicy som bland annat beskriver hur och varför  vi sparar dina uppgifter om du är kund/hyresgäst hos oss. Du behöver inte göra någonting utan kommer som kund fortsatt att finnas med i våra register och därmed få information och utskick från oss. Vill du veta mer, så klickar du för att läsa vår integritetspolicy här! 

 

2018-03-27

Hedern Fastigheter är med och satsar på Sundsvall

Fastighetsägarna, Föreningen Stenstan och Sundsvalls kommun gör nu gemensam sak för att öka attraktiviteten och tillväxten i Sundsvalls stadskärna. I samarbete med bland andra Mittuniversitetet, Visita och CER – Centrum för forskning om ekonomiska relationer – tar vi nu sikte på att försöka erövra titeln Årets stadskärna 2021. Vi (Fastighetsägarna) och Föreningen Stenstan har bildat ett aktiebolag, som även kommunen medfinansierar, för att driva projektet.

Från 1 februari 2018 har Jonas Albecker anställts som Stadskärneutvecklare för att leda arbetet med att utveckla handel och besöksnäringen i City. Hedern Fastigheter tillsammans med andra fastighetsägare i centrala Sundsvall har valt att vara med på denna resa och tillsammans satsa på vår stadskärna och dess utveckling för framtiden.

2018-03-23

Hyresförhandling 2018 klar

Årets hyresförhandling är nu klar och har mynnat ut i en överenskommelse om hyreshöjning med 7 kr/kvm/år. Det innebär att bor du idag på ca 77 kvm får du en hyreshöjning med 45 kr per månad. Den nya hyran gäller fr.o.m 1 april 2018 och kommer att debiteras retroaktivt för alla våra bostäder vid avisering av kvartal 3.

2018-02-01

Stora snömängder fortsätter komma

Under det senaste dygnet har det kommit stora snömängder. Snöandet väntas fortsätta under fredagen och helgen enligt SMHI. Vi har satt in extra resurser som arbetar med att röja undan snön. Men på grund av den extrema situation som råder är det svårt att ta sig fram. Tillfarter och entréer är prioriterade. Extra personal är inkallade att handskotta vid entréer.

 

Vi prioriterar akuta felanmälningar.

 

Det är Sundsvalls kommun som ansvarar för snöröjningen av gator och vägar inom Sundsvalls tätort.

2017-11-02

Vi skänker årets julklappspeng till Unicef

Istället för julklappar väljer vi att ge en slant till ett välgörande ändamål varje år i december. I år går summan till Unicef och deras värdefulla arbete för utsatta barn, världen över.

 

Över hela världen kämpar Unicef i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar för att alla barn ska få den barndom som de har rätt till. Barnkonventionen styr Unicefs arbete.

 

Gåvobevis Unicef_Hedern