2019-11-26

Hedern har antagit policyn "Huskurage"

Huskurage är inte något annat än civilkurage i egentlig mening, så tänkte vi på Hedern när vi antog policyn om Huskurage. Vi vill uppmana till att gå från oro till omtanke. Att man som granne agerar när något inte verkar stå rätt till. Huskurage som metod är en slags grannskapets HLR (hjärt-lungräddning) för hur man ska bete sig vid oro för våld. En våldets ”rädda-larma-släck”-metod, en grannsamverkan som räddar liv. Läs vår policy här!  För mer information kan du klicka här. Vill du veta mer om huskurage kan du också gå in på www.huskurage.se  Vi kommer också att dela ut en liten bok till alla våra bostadshyresgäster för att sprida detta viktiga budskap.

2019-10-20

Viktiga förändringar i hyreslagen

Riksdagen har beslutat om nya, mer ändamålsenliga regler mot svarthandel med hyreskontrakt och otillåten andrahandsuthyrning. Syftet är att få en bättre fungerande hyresbostadsmarknad med fler förstahandskontrakt och tryggare boendevillkor. Några exempel som berör dig som bor i hyresrätt är:

  • Bytesbestämmelserna skärps. Hyresgästerna ska som huvudregel ha bott i sina respektive lägenheter i minst ett år för att bytet skall beviljas.
  • Byte mot bostadsrätt eller villa ska inte godkännas.
  • Den som hyrt ut en lägenhet i andrahand utan tillstånd förlorar hyreskontraktet med omedelbar verkan, om inte hyresgästen kan visa giltig ursäkt. Möjligheten att vidta rättelse för att förhindra förverkande utgår.
  • En förstahandshyresgäst som hyr ut sin lägenhet i andra hand ska inte få ta ut en hyra som är högre än hyresgästens egen hyra med eventuellt tillägg för möbler (max +15%) och andra nyttigheter.

Fastighetsägarnas branschorganisation har tagit fram en boendeinformation, som du kan Läsa här!

 

2019-10-14

Välkommen åtta.45

Vi välkomnar åtta.45 till Heffner Park! åtta.45 Tryckeri AB flyttar in i anpassade, nya, fräscha lokaler på Verkstadsgatan 4. Kontor med kundmottagning med tryckeriavdelning i anslutning. Vill du veta mer om deras tjänster, Läs här.

2019-03-05

Nu är hyreshöjningen för 2019 klar

Hyrorna för bostäder kommer att höjas med 1,7% från och med 1 april 2019. Det motsvarar 119 kr vid en hyra om 7.000 kr per månad.

2019-02-04

Hedern förvärvar fastigheter från Skifu

Hedern utökar sitt fastighetsinnehav i Sundsvall genom förvärvet av två ytterligare fastigheter. Det gäller Sjukhuset 2 på Institutsvägen 4 och 8 samt Laboratoriet 4 med adress Kontorsvägen 1, mer känt som Sundsvall Squashcenter. ST omnämner förvärvet, klicka här för att läsa artikel.

2018-12-17

Hyresförhandling 2019 inledd

Hyresförhandling om nya hyror  för 2019 pågår för samtliga bostäder hos oss på Hedern. Din nya hyra kommer att gälla fr.o.m 2019-04-01 och meddelas under mars, i samband med nästa hyresavisering.

2018-11-29

Hedern stöttar Rädda Barnen

Hedern Fastigheter är Rädda Barnens vänföretag 2019! Fortfarande finns det barn som utsätts för våld, diskriminering och som drabbas av krig och katastrofer. Vi är stolta över att stötta Rädda Barnen arbete för att skydda de barn som befinner sig i utsatta situationer. Alla barn har rätt till sin framtid! Klicka här för att se vårt diplom.

2018-10-01

Hedern fastigheter förvärvar i Örnsköldsvik

Från och med 1 oktober blir Hedern Fastigheter huvudägare till fyra fastigheter i Örnsköldsviks absoluta citykärna. De berörda fastigheterna, som omfattar drygt 10.000 m2, har tidigare haft Backmans Fastighets- & Företagsutveckling AB som ensam ägare. Fastigheterna ligger samtliga i direkt närhet till Stora Torget och innehåller en blandning av kontor, butiker samt bostäder. Idag har pressmeddelande gått ut angående förvärvet – klicka här –  för att läsa pressmeddelandet i sin helhet.

2018-05-18

GDPR – Förstärkt skydd av dina personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla inom hela EU den 25 maj 2018 med syfte att ge dig ett förstärkt skydd av din personliga integritet i alla digitala databaser. GDPR ersätter svenska PUL (Personuppgiftslagen). Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter har skärpts. Med anledning av GDPR har vi uppdaterat vår integritetspolicy som bland annat beskriver hur och varför  vi sparar dina uppgifter om du är kund/hyresgäst hos oss. Du behöver inte göra någonting utan kommer som kund fortsatt att finnas med i våra register och därmed få information och utskick från oss. Vill du veta mer, så klickar du för att läsa vår integritetspolicy här! 

 

2018-03-27

Hedern Fastigheter är med och satsar på Sundsvall

Fastighetsägarna, Föreningen Stenstan och Sundsvalls kommun gör nu gemensam sak för att öka attraktiviteten och tillväxten i Sundsvalls stadskärna. I samarbete med bland andra Mittuniversitetet, Visita och CER – Centrum för forskning om ekonomiska relationer – tar vi nu sikte på att försöka erövra titeln Årets stadskärna 2021. Vi (Fastighetsägarna) och Föreningen Stenstan har bildat ett aktiebolag, som även kommunen medfinansierar, för att driva projektet.

Från 1 februari 2018 har Jonas Albecker anställts som Stadskärneutvecklare för att leda arbetet med att utveckla handel och besöksnäringen i City. Hedern Fastigheter tillsammans med andra fastighetsägare i centrala Sundsvall har valt att vara med på denna resa och tillsammans satsa på vår stadskärna och dess utveckling för framtiden.