2020-02-18

Solceller gör Hederns kontor klimatneutralt

Hedern Fastigheter har under 2019 installerat drygt 100 st. solpaneler på taket i den egna Fastigheten Heffner Park i Skönsberg. Installationen kommer att leverera el inom fastigheten som motsvarar hela Hederns egna förbrukning under ett år som uppgår till ca 23.000 kWh/år. Detta resulterar i att Hederns kontorsverksamhet kommer att vara klimatneutralt genom att minska klimatbelastningen med ca 370 kg CO2 årligen. Den förbrukning av el som därigenom reduceras bör komma väl till användning för att undvika framtida köp av icke miljövänligt framställd elektricitet i Sveriges övriga elnät. Den del av takytan som används för installationen är en mycket liten del av den yta som finns tillgänglig så potentialen för ytterligare installation av solpaneler är betydande.

2019-12-20

Ny verksamhetschef till Hedern Fastigheter

Är du den vi söker? Som verksamhetschef har du det yttersta ansvaret för Hederns verksamhet. Vi ser gärna att du har akademisk utbildning inom relevant område t.ex. ekonomi, teknik, ledarskap eller annan utbildning inom fastigheter. Förutom dina teoretiska kunskaper bör du ha några års erfarenhet inom fastighetsbranschen och av att leda och utveckla personal på både strategisk och operativ nivå. I denna rekrytering samarbetar vi med Rutinera, vill du veta mer? Klicka här!

2019-11-26

Hedern har antagit policyn "Huskurage"

Huskurage är inte något annat än civilkurage i egentlig mening, så tänkte vi på Hedern när vi antog policyn om Huskurage. Vi vill uppmana till att gå från oro till omtanke. Att man som granne agerar när något inte verkar stå rätt till. Huskurage som metod är en slags grannskapets HLR (hjärt-lungräddning) för hur man ska bete sig vid oro för våld. En våldets ”rädda-larma-släck”-metod, en grannsamverkan som räddar liv. Läs vår policy här!  För mer information kan du klicka här. Vill du veta mer om huskurage kan du också gå in på www.huskurage.se  Vi kommer också att dela ut en liten bok till alla våra bostadshyresgäster för att sprida detta viktiga budskap.

2019-10-20

Viktiga förändringar i hyreslagen

Riksdagen har beslutat om nya, mer ändamålsenliga regler mot svarthandel med hyreskontrakt och otillåten andrahandsuthyrning. Syftet är att få en bättre fungerande hyresbostadsmarknad med fler förstahandskontrakt och tryggare boendevillkor. Några exempel som berör dig som bor i hyresrätt är:

  • Bytesbestämmelserna skärps. Hyresgästerna ska som huvudregel ha bott i sina respektive lägenheter i minst ett år för att bytet skall beviljas.
  • Byte mot bostadsrätt eller villa ska inte godkännas.
  • Den som hyrt ut en lägenhet i andrahand utan tillstånd förlorar hyreskontraktet med omedelbar verkan, om inte hyresgästen kan visa giltig ursäkt. Möjligheten att vidta rättelse för att förhindra förverkande utgår.
  • En förstahandshyresgäst som hyr ut sin lägenhet i andra hand ska inte få ta ut en hyra som är högre än hyresgästens egen hyra med eventuellt tillägg för möbler (max +15%) och andra nyttigheter.

Fastighetsägarnas branschorganisation har tagit fram en boendeinformation, som du kan Läsa här!

 

2019-10-14

Välkommen åtta.45

Vi välkomnar åtta.45 till Heffner Park! åtta.45 Tryckeri AB flyttar in i anpassade, nya, fräscha lokaler på Verkstadsgatan 4. Kontor med kundmottagning med tryckeriavdelning i anslutning. Vill du veta mer om deras tjänster, Läs här.

2019-03-05

Nu är hyreshöjningen för 2019 klar

Hyrorna för bostäder kommer att höjas med 1,7% från och med 1 april 2019. Det motsvarar 119 kr vid en hyra om 7.000 kr per månad.

2019-02-04

Hedern förvärvar fastigheter från Skifu

Hedern utökar sitt fastighetsinnehav i Sundsvall genom förvärvet av två ytterligare fastigheter. Det gäller Sjukhuset 2 på Institutsvägen 4 och 8 samt Laboratoriet 4 med adress Kontorsvägen 1, mer känt som Sundsvall Squashcenter. ST omnämner förvärvet, klicka här för att läsa artikel.

2018-12-17

Hyresförhandling 2019 inledd

Hyresförhandling om nya hyror  för 2019 pågår för samtliga bostäder hos oss på Hedern. Din nya hyra kommer att gälla fr.o.m 2019-04-01 och meddelas under mars, i samband med nästa hyresavisering.

2018-11-29

Hedern stöttar Rädda Barnen

Hedern Fastigheter är Rädda Barnens vänföretag 2019! Fortfarande finns det barn som utsätts för våld, diskriminering och som drabbas av krig och katastrofer. Vi är stolta över att stötta Rädda Barnen arbete för att skydda de barn som befinner sig i utsatta situationer. Alla barn har rätt till sin framtid! Klicka här för att se vårt diplom.

2018-10-01

Hedern fastigheter förvärvar i Örnsköldsvik

Från och med 1 oktober blir Hedern Fastigheter huvudägare till fyra fastigheter i Örnsköldsviks absoluta citykärna. De berörda fastigheterna, som omfattar drygt 10.000 m2, har tidigare haft Backmans Fastighets- & Företagsutveckling AB som ensam ägare. Fastigheterna ligger samtliga i direkt närhet till Stora Torget och innehåller en blandning av kontor, butiker samt bostäder. Idag har pressmeddelande gått ut angående förvärvet – klicka här –  för att läsa pressmeddelandet i sin helhet.